Amb l´intenció de millorar els serveis i la qualitat de les instal.lacions, tots dos hotels han efectuat unes remodelacions importants.
L´Hotel Bernat II ha transformat totalment les seves zones nobles, destacant el nou restaurant. així mateix les habitacions es segueixen modernitzant.

L´hotel Sant Jordi crea un nou espai de piscina i bar i afegeix en la seva oferta unes fantàstiques habitacions de luxe.